szoftverfejlesztés  –  szoftver súgó készítés  –  kiadványszerkesztés  –  szöveggondozás  –  szakillusztrációk  –  nyomdai előkészítés  –  képfeldolgozás  –  szövegfeldolgozás  –  összetett feladatok
Taracsák Gábor honlapja
  Kezdőlap | Bemutatkozás | Munkafilozófiám | Szoftverfejlesztés | Súgó készítés | Kiadványszerkesztés | Referenciák | Csillagászat |
Vissza a referenciákhoz


Témák ezen a lapon


Saját munkahelyem
Számítógépes zenei
  stúdió terv

Számítástechnikai
  alkatrészbolt

Folium grafikai stúdió
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

REFERENCIÁK – műszaki munkák)Munkahelyek berendezése

Már kisgyermekként kiütköztek rajtam a deviancia jelei, mert – kortársaim többségétől eltérően – szerettem a rendet. Minden játékomnak megvolt a helye, és használat után mindig el is raktam azokat. Később az íróasztalomban és a szekrényemben is példás rendet tartottam. Nem elvágólagos, katonás rendet, hanem gondosan megtervezett, funkcionális rendet. Példa erre a gimnazista éveimben épített és berendezett első barkácsműhelyem.
  Egyetemi hallgató koromban a kezembe került egy ergonómiáról szóló könyv. Felkeltette az érdeklődésemet, és azóta már nem ösztönösen, hanem az ergonómia szempontjait figyelembe véve próbálom klialakítani a környe­zetemet. Számos olyan megbízóm volt, akiknek eredetileg kiadványszerkesztési vagy szoftveres munkát végeztem, de irodájuk átrendezéskor, költözéskor, vagy speciális funkciójú helyiségek kialakításakor igénybe vették ez irányú segít­ségemet. Terveztem irodai és számítógépes munkahelyek, raktárak, kis üzlet­helyiségek berendezését, és többnyire a megvalósításban is részt vettem valamilyen mértékben.

Ergonómia

A munkát végző ember és a munka­környezet kapcsolatával, az optimális munkafeltételek kialakításával foglal­kozó tudománycsoport. A görög ergo=munka és a nomosz=törvény összetételéből. Magában foglalja a biztonságtechnikát, a munkalélektant, a munkaélettant, a munkaszervezést és a munkaszociológiát. Foglalkozik a munkahely és munkaeszköz kiala­kítá­sával (méretek, erőkifejtési igény, kijelzők, kezelőelemek); a munkakör­nyezet paramétereivel (légtér, klíma, világítás, színek, zajok, rezgések); és a munkafolyamat megszervezésével (műveletek időtartama és sorrendje, tanulás, figyelem, teljesítőképesség, pihenés).Saját számítógépes munkahelyem

Számítógépes munkáim túnyomó részét otthon végzem, ezért a lakásom egyik sarkában alakítottam ki az erre szolgáló munkahelyet. A lakás kis mérete és egyéb környezeti adottságok miatt nem lehetett mindenben az ideális megoldást alkalmazni, de törekedtem a legjobb kompromisszumra.
  A számítógépasztalt egy régi szekrény és könyves­polc alkatrészeinek felhasználásával építettem meg. A  billentyűzet a gépíráshoz éppen megfelelő szinten helyezkedik el, vagyis vízszintesen tartott alsó karral lehet használni. A monitor felső széle szemmagasságban van, és a képernyő annyira van megdöntve, hogy az alsó és felső széle egyenlő távolságban legyen a szememtől. Feljebb a polcokon a hangfalak, a szkenner, a tinta­sugaras színes nyomtató és néhány további tartozék kapott helyett. Itt vannak a leggyakrabban használt kézikönyvek, és az aktuális munkák irattartói is.
  A számítógépasztal oldalához csatlakozik egy nagy íróasztal, ennek sarkán látható az egér. A tartós egér­használatnál ugyanis fontos, hogy a teljes alsó kar kényelmesen alá legyen támasztva. Az asztali lámpa mellett van még egy kis fekete-fehér lézernyomtató – ez már nem látszik a képen. Az íróasztalon dolgozva a természetes világítás is balról érkezik, mert arrafelé van az ablak. A számítógép használata közben az ablak iránya nem ideális, de reluxa segítségével a bejövő fény jól szabályozható.

Számítógépes zenei stúdió terv

Néhány éven át külső munkatársként segítettem az MTA  Zenetudományi Intézet számítógépes zenei munka­csoportjának a tevékenységét. Azidőtájt merült fel, hogy az Intézet beépíti az épület tetőterét, és ott lehetőség nyílik egy számítógépes zenei stúdió minden szükséges helyiségének kialakítására. A munkacsoport által kiala­kított elképzelések alapján készítettem ezt a vázlatos javaslatot, ami figyelembe vette a tetőszerkezet megtar­tandó szerkezeti elemeinek helyét is.


Opticom számítástechnikai alkatrészbolt

Az üzlet a Kossuth Klub alagsorában működött. A beren­dezéshez a térérzetett kevésbé szűkítő, fali sínekre szerelt, konzolos polcokat terveztem. Helytakarékos­ságból a pultok belseje és a raktárhelyiség minden kihasználható része is tárolóként működött.

 

 

A polcokhoz szükséges fali síneket és tartókat készen lehetett megvásárolni, a polclapokat és a pultok alkat­részeit pedig lapszabászaton vágattuk méretre. A helyszíni összeszerelést én végeztem néhány segítő közreműködésével.

Fólium grafikai stúdió

Az MLOG Kft. megbízásából tanulmányt és berendezési tervet készítettem a jelenleg is működő Fólium Nyomda jogelődje számára, számítógépes grafikai stúdió kiala­kításához. A helyiség adott volt, méreteihez valamint az ajtók, ablakok helyéhez alkal­mazkodni kellett (felső kép). Ugyancsak adottak voltak az elhelyezendő eszközök is. Az egyes munkahelyek számára saját tapsztalataim alapján méretezett és kialakított számítógép­asztalokat terveztem (jobb oldali kép).  © 2010–2020 Taracsák Gábor Impresszum  
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja