szoftverfejlesztés  –  szoftver súgó készítés  –  kiadványszerkesztés  –  szöveggondozás  –  szakillusztrációk  –  nyomdai előkészítés  –  képfeldolgozás  –  szövegfeldolgozás  –  összetett feladatok
Taracsák Gábor honlapja
  Kezdőlap | Bemutatkozás | Munkafilozófiám | Szoftverfejlesztés | Súgó készítés | Kiadványszerkesztés | Referenciák | Csillagászat |
Vissza a referenciákhoz


Kapcsolódó témák


Embléma
Honlap
Honlap program


Témák ezen a lapon


Történet
Tagság
Programok
Honlap


Képek ezen a lapon


Hógolyózás júliusban
Az emlékkönyv címlapja
Egy emblémás trikó
Átemelés a Moldván
A közösségi sátor
A honlap kezdőlapja
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

REFERENCIÁK – egyesületek, szervezetek, közösségekFizikus Klub

Teljes nevén n. Éves Fizikus Klub egy baráti társaság, amelynek a magja együtt végezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizikus szakát. Az évfolyam kezdettől fogva sok kirándulást és egyéb közös eseményt rendezett. Az így kialakult jó közösség a tanulmányok befejezése után is megmaradt – sőt kibővült családtagokkal, barátokkal –, és mind a mai napig rendszeresen tartunk összejöveteleket, túrákat. A névben szereplő n egy sorszám, ami évente eggyel növekszik, és 2019 őszén léptünk az 50. „tanévbe”. A Klub programjainak szerve­zésében kezdettől fogva részt veszek, jelenleg is szerkesztem honlapot és kezelem a levelezőlistát.

Történet

Abban az időben, amikor az ELTE hallgatója voltam, a fizikus évfolyamok 40 fő körüli létszámmal indultak, ami igen kedvező egy jó közösség kialakulásához. A mi évfolyamunk az egyetemi tanulmányok elkezdése után alig másfél hónappal szervezte az első gyalogtúrát. A  tanév második felében pedig már három napos, autóbuszos kirán­dulásra indultunk. A túrák mellett számos egyéb rendezvényt, közösségi eseményt is tartottunk, amik általában sikeresek voltak.
  A Klub formailag a negyedik évben alakult meg. Ekkor határoztuk el, hogy a túrák mellett rendszeresen össze­jövünk szellemi programokra is. Ezeken minden alka­lommal más klubtag gondoskodott a többiek okulásáról, szórakozásáról. Az ötödik év végén felmerült a gondolat: kár lenne abbahagyni... Így aztán az államvizsga megpróbáltatásai után, ismét összegyűltünk, hogy megalakítsuk a 6. Éves Fizikus Klubot.
  Az összejövetelek számára nem volt egyszerű meg­felelő helyet biztosítani. Különféle próbálkozások után jutottunk el az akkor még a Ferenciek terén működő Eötvös Klubba, ami végül is hosszabb távra megoldotta teremgondjainkat. Később divatba jöttek a „kihelyezett” összejövetelek is, amelyeket valamelyik klubtag munka­helyének alkalmas termében, vagy lakásán tartottunk.
  A hangulat további javítása érdekében azt is beve­zettük, hogy az összejöveteleken mindig legyen üdítőital és valami könnyen fogyasztható élelem. Ez szükségessé tette, hogy némi pénzalapot hozzunk létre a közös kiadásokra. Korábban minden „tanév” kezdetén, szep­temberben gyűjtöttük össze a Klub működését szolgáló összeget. Az utóbbi években pedig a közös túrák részvételi díjának maradéka biztosítja a bevételt.

Tagság

A Klub tagságának magja az egykori fizikus évfolyam hallgatóiból maradt meg. A létszám azonban – főleg az egyetem utáni években – házastársakkal, gyerekekkel, barátokkal jelentősen gyarapodott. Persze olyanok is voltak, akik idővel elmaradtak közülünk.
  Két alkalommal készítettünk részletes, kérdőíves felmérés a társaság igényeinek, elképzeléseinek meg­ismerésére. A felmérések tanulságait megpróbáltuk hasznosítani a Klub életében. A 20. éves jubileumra a közös eseményekről összeállítottunk egy emlékkönyvet és egy fotóalbumot. Az emlékkönyv anyagának jelentős részét a tagok visszaemlékezései adják, amiket szintén kérdőív segítségével gyűjtöttünk össze. A kész emlék­könyvet sokszorosítva és bekötve a Klub mindegyik tagja megkapta.
  Néhány év után felmerült az ötlet, hogy legyen a Klubnak emblémája, és az emblémával készíttessünk levélpapírt, borítékot és trikókat. Az emblémát megter­veztem, és néhány héttel az elfogadása után mindenki magára ölthette az első emblémás trikókat.
  A programok és közérdekű információk közzétételére hosszú időn keresztül az egyetlen használható módszer a postán kiküldött írásos értesítés volt. Az utóbbi években azonban már elektronikus levelezőlistán és a Fizikus Klub honlapon tartjuk a kapcsolatot.

Programok

Az egyetem befejezése után az a gyakorlat alakult ki, hogy nagyjából havonta tartunk összejövetelt. Ezeken legtöbbször szerepel valami előadás jellegű program, úti beszámoló, diavetítés, zenehallgatás vagy vita. Az elő­adók, illetve a programok szervezői töbnyire a Klub tagjai közül kerülnek ki. A fennmaradó időt a közös ügyek megvitatásával és kötetlen beszélgetéssel töltjük.
  Évente általában 4–6 rövidebb időtartamú hétvégi túrát, és egy hosszabb, 8–10 napos nyári túrát szerve­zünk, gyalog, kerékpárral vagy vízi járművel. Amikor a családokban egyre több lett az apró gyerek, a túrákon bevezettük a szabadon választható, többlépcsős távo­kat, így mindenki igényének és erőnlétének megfelelően vehette ki a részét a fizikai megterhelésekből.
  Túráink során Magyarország jelentős részét bejártuk, de számos szép emlék fűzödik a környező országokban tett látogatásainkhoz is. Eveztünk a Dunán, a Tiszán, a Rábán, a Dráván, a Mazuri-tavakon, a Maroson, a Moldván és több kisebb hazai folyón. Kerékpároztunk az ország összes hegységében és dombvidékén, a Cseh-Morva-dobságban, Erdélyben, a Balaton és a Fertő-tó körül, a Maros, a Dráva, az Enns és az Inn folyók völgyében. Gyalog bejártunk minden hazai hegységet, de voltunk a Retyezátban, a Juliai-Alpokban, a Magas-Tátrában, a Pirinben, a Biharban, a Radnai-, a Csíki- és a Kelemen-havasokban, a Szlovák-paradicsomban, a Dachsteini-Alpokban.
  Időnként szerveztünk közös színház- mozi- vagy hangverseny-látogatást. A lehetőségekhez mérten segí­tettük egymást építkezésben, költözködésben és más nagyobb munkákban. A klubtagok közötti együtt­műkö­désre persze számos példa van a szakmai munka, a családi programok és a hobbi területén is.
  A Klub tevékenységéről készített összesítés szerint 2019 végéig 172 gyalogtúra, 107 kerékpártúra, 34 vízi­túra, 338 összejövetel és 164 egyéb program, összesen 815 jegyzett esemény szerepel a listán.

Honlap

A Fizikus Klub honlap a közösség korábbi és tervezett programjaival, működésével kapcsolatos információkat tartalmazza. A tagok megtalálhatják rajta korábbi össze­jöveteleink, túráink teljes listáját, rövid leírását és az eseményeken készült fotókat.
  A honlap nem nyilvános, csak a Klub tagjai látogathatják jelszó használatával. Ezért a jobb oldalon látható képre kattintva az eredeti honlap helyett csak néhány jellemző bemutató oldalt tekinthet meg. Ezeken a lapokon a személyes vonatkozású adatok helyén adatvédelmi okból nem valós információk szerepelnek. A bemutató lapok fejlécében látható főmenü gombok használhatók, ezekkel lehet a fő lapok között mozogni. Az eredeti, aláhúzott szövegként látszó linkek közül azonban csak a kék színűek működnek, a narancssárgák nem. Elkülönülő, sötétebb hátterű keretben pedig az adott oldallal kapcsolatos magyarázatokat, információkat olvashat, amelyek természetesen az eredeti honlapon nem szerepelnek.Júliusi hógólyózás a Retyezát-hegységben
(Fehér Sándor felvétele)Az emlékkönyv címlapjaEgy emblémás trikóAz egyik átemlés a Moldva vizitúrán
(Büttner György felvétele)A közösségi sátor a Bakonyban rendezett nyári kerékpáros táborban (Fehér Sándor felvétele)A honlap kezdőlapja

  © 2010–2020 Taracsák Gábor Impresszum  
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja