szoftverfejlesztés  –  szoftver súgó készítés  –  kiadványszerkesztés  –  szöveggondozás  –  szakillusztrációk  –  nyomdai előkészítés  –  képfeldolgozás  –  szövegfeldolgozás  –  összetett feladatok
Taracsák Gábor honlapja
  Kezdőlap | Bemutatkozás | Munkafilozófiám | Szoftverfejlesztés | Súgó készítés | Kiadványszerkesztés | Referenciák | Csillagászat |

Programnyelvek


Delphi
Python
Avenue
Visual Basic


Referenciák


Delphi programok
Python programok
Avenue programok
Visual Basic
  programok
Levél küldése
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
 
Vissza a lap elejére
 

SZOFTVERFEJLESZTÉS

Azt gondolnánk, hogy a dolog könnyebb része kitalálni,
mit vár el a felhasználó egy számítógépes rendszertől.
Pedig a nehézség pont abban az ellentétben rejlik,
ami a programok pontos tervezettsége,
következetessége, és az emberek
megjósolhatatlan viselkedése,
munkastílusa között feszül.
Eric Abrahamson

Delphi programnyelv

 

Delphi nyelven kezdetben elsősorban saját egyéb munkáim támogatására írtam számos kisebb-nagyobb programot. Ezeknél a „belső használatra” készített alkalmazásoknál is természetesnek tekintem azonban, hogy a megrendelésre fejlesztett szoftverekhez hasonlóan kényelmes és esztétikus kezelőfelületük legyen és súgó is tartozzon hozzájuk.

A Csillagászati évkönyv 1990–2007 közötti köteteiben a táblázatok TEX forrásszövegének összeállítását és a táblázati ábrák többségének megrajzo­lását a Delphiben megírt Csillagászati évkönyv programrendszer végezte. Ugyancsak saját fejlesztésű szoftvert használok a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján általam kezelt Jelenségnaptár színes képeinek és forrás­adatainak létrehozására.

Fejlesztettem olyan alkalmazást is, amely statikus lapokat tartalmazó, de igen bonyolult szerkezetű honlaprendszer – a baráti társaságunk számára létrehozott Fizikus Klub honlap – HTML forrásszövegét állítja össze egy adatbázisból. Ez a feladat természetesen a web szerveren futó PHP programmal egyszerűbben is megoldható lett volna, erre azonban az adott esetben nem volt lehetőség.

A következőkben itt felsorolt Avenue programok többségéhez is készítettem Delphiben fejlesztett kiegészitő modult, többnyire Windows DLL állományt, ami az Avenue nyelven nehezebben megvalósítható műveleteket tartalmazza.

Az utóbbi években már a megrendelésre végzett munkáim többségét is Delphi rendszerben fejlesztem. Az Európai Unió környezetvédelmi hivatala számára készült CLC2012 Support Package az Avenue nyelvről szóló részben bemutatott szoftvercsomagok Delphi programnyelven történő teljes újrafejlesztése. Ez az új változat már nem igényli egyéb térinformatikai háttérprogram beszerzését és telepítését, hanem egy teljesen önállóan telepíthető és futtatható program.

A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) részére 2014-ben fejlesz­tettem a Távérzékeléses Kárfelmérési Rendszer (TKR) keretében végzett különféle tevékenységek támogatására szolgáló TKR Szoftvercsomagot. A szoftvercsomag négy különböző célú modult tartalmaz: Űrfelvétel adatbázis böngésző, Kötegelt makró szerkesztő, Terepi adat kezelő, Munkafolyamat adatbázis kezelő.

Delphi rendszerben kisalkalmazások, speciális célprogramok fejlesz­tését, felhasználói felületek ergonómiai és esztétikai tervezését vállalom.

Delphi

Professzionális fejlesztőrendszer és programnyelv tetszőleges célú, önálló alkalmazások készítéséhez. A Delphi az Object Pascal nyelven alapul, a Borland cég hozta létre, de 2008 óta másik cég, az Embarcadero fejleszti és forgal­mazza. A Delphi erősségei a gyors, közvetlen processzorhasználattal futó kód; a sokoldalú és hatékony adatbázis­kezelés; a szinte teljesen szabadon tervezhető, látványos kezelőfelület kialakításának lehetősége; valamint a többféle operációs rendszerre (Windows 32 és 64 bit, OS X, iOS, Android) és így számos hordoz­ható eszközre történő fordítás lehetősége.

DLL

Dinamic Link Library (dinamikus csato­lású könyvtár) a Windows operációs rendszer alatt futó programok segéd­állományai. Ezeket a programok műkö­désük közben csak arra az időre töltik be a számítógép memóriájába, amíg a DLL-ben tárolt műveletek, kezelő­elemek használatára szükség van.

Python programnyelv

 

Python programnyelven a QGIS (régebbi nevén Quantum GIS) térinfor­matikai szoftverhez fejlesztettem az LPIS Quality Assurance kiegészítő modult a MedSoftOrg Kft. számára. Ez a program a romániai mezőgazdasági termelők terület alapú támogatásához használt parcella adatbázis ellenőrzéséhez készült 2010-ben, de 2011-ben már a magyar MEPAR adatbázis ellenőrzését is ezzel végezték.

A parcella alapnyilvántartás évenkénti ellenőrzését az Európai Unió írta elő. Az a célja, hogy összevesse a parcellák friss űrfelvételeken látható, tényleges határait a számítógépes térinformatikai adatbázis tartal­mával, és kiszűrje az adatfelvételi tévedésekből vagy a ténylegesen bekövet­kezett változásokból eredő hibákat.

Python programnyelven QGIS kiegészítő modulok, adatbeviteli felüle­tek, illetve egyszerű célprogramok készítését vállalom.

Python

A Python egy könnyen megtanulható, általános célú, objektum orientált,
nyílt forráskódú programnyelv. Első változatát G. v. Rossum hozta létre 1989-ben, azóta azonban egy egész önkéntes közösség foglalkozik a fejlesztésével. Python nyelven gyorsan és hatékonyan lehet készíteni kísérleti programokat, kis kiegészítőket, de akár bonyolult, nagy programrendszereket is. Interpretált nyelv, ezért ugyanaz a forráskód szinte bármelyik operációs rendszer alatt használható.

Avenue térinformatikai programnyelv

 

Az 1999-es évtől kezdve megbízásaim többsége különféle Avenue nyelvű programok fejlesztésére szólt. A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) ekkor kapcsolódott be az európai CORINE Land Cover projektbe. Az űrfelvételek feldolgozását végző szakértők munkájának támogatására készítettem az InterView programot. A felszínborításban bekövetkező hosszú távú változások vizsgálatát segítette a CLC2000 Support Package nevű szoftvercsomagom, amelyet a FÖMI szívességéből 14 ország távérzékelési intézete használt a feladat végrehajtása során. A 2006-ban indult következő változásvizsgálatra elkészítettem ennek jelentősen továbbfejlesztett és kibővített változatát. A CLC2006 Support Package fejlesztésének költségeit és a szoftvercsomag terjesztését az MLOG Kft. vállalta. A teljes csomagot 17 ország vásárolta meg, csak az ellenőrző modult pedig további 2 ország.

Az Avenue nyelven írt programok kerete az ArcView térinformatikai szoftver. Ennek utolsó verzióját 2002-ben bocsátotta ki az ESRI, és 2005 után lényegében megszűnt a szoftver fejlesztői támogatása is. Ezért a CORINE változásvizsgálat 2012 végén induló térképezéshez már nem volt értelme a Support Package továbbfejlesztésének. Az Európai Unió illetékes hivatala azonban megbízást adott az új verzió, a CLC2012 Support Package elkészítésére, ami valójában egy teljes újrafejlesztés volt, de már Delphi programnyelven, önálló programként, kényelmesebb és esztétikusabb felhasználói felülettel és új szolgáltatásokkal.

Jellegében az előző feladatokhoz kapcsolódott a CORINE Élőhely Térképező program, amelyet az MTA Ökológiai és Biológiai Kutatóintézet számára készítettem. Az InterView és az CLC2006 Support Package részét képező InterChange programoknak is több speciális célokra módosított változata született a FÖMI illetve egy németországi és egy szerbiai intézet felkérésére.

Még az olcsó GPS vevők elterjedése előtti években, az MLOG Kft. megbízására fejlesztettem a GPS útvonal követő programot, amely egy számítógép – célszerűen noteszgép – valódi vagy virtuális soros portjára érkező GPS jelek alapján hoz létre útvonal adatbázist. A FÖMI terepi adat­gyűjtést végző munkatársai még 2010-ben is használták ezt a szoftvert.

A romániai mezőgazdasági termelők terület alapú támogatásának ellenőr­zésére szolgáló feladatban a MedSoftOrg Kft. megbízásából több Avenue fejlesztéssel is részt vettem. A MaPrint program a gazdák tájékoztatására szolgáló A3–A0 méretű alaptérképek nyomtatását végezte térinformatikai adat­bázisok felhasználásával. A drága tekercspapíron előállított, nagy mennyiségű térkép esetében a szoftver kiemelt feladata volt a nyomatok papírtakarékos elrendezése is. A gazdák által közölt adatoknak az űrfelvételek alapján történő ellenőrzését segíti CAPI (Computer Aided Photo Interpretation, számítógéppel támogatott fotointerpretáció) szoftver. Ennek a programnak a keretrendszerét és az adatforgalmat irányító részét készítettem. A CAPrint programom pedig a feldolgozott, illetve a helyszíni ellenőrzést igénylő parcellák térképes adatlapjait nyomtatja a központi adminisztráció illetve a terepi ellenőrzést végző munkatársak számára.

A Parlagfű szoftvercsomag a FÖMI parlagfű munkacsoportjának a tevé­kenységét támogatja. A munkacsoport feladata, hogy űrfelvételek alapján kijelölje és elektronikus formában közzé tegye a valószínűsíthetően parlagfűvel erősen szennyezett területek térképét. A Parlagfű program a szakmai feladatok megkönnyítése mellett könyveli egy szezon összes munkafolyamatát, össze­kapcsolja a terepi ellenőrzés során keletkezett adatokat a parlagfű munka­adatbázisokkkal, statisztikákat készít, és előállítja a közzétételre szánt végleges parlagfű térképet.

Az ArcView szoftver fejlesztése 2002-ben leállt, és azóta egyre keve­sebben használják ezt a szoftvert. Ezért sajnos az Avenue nyelven készített kiegészítések ideje is lejárt.

Térinformatika

Más néven földrajzi információs rend­szer (GIS – Geographic Information System) földrajzi helyhez köthető adatok kezelésére kidolgozott számítógépes rendszer, amelyben a térképészet, a földtudományok és a számítástechnika kapcsolódik össze.

Avenue

Az ESRI (Environmental Systems Research Institute) az egyik legismer­tebb szoftvergyártó a térinformatikai szoftverek területén. Földrajzi adat­bázisok szerkesztésére és megtekin­tésére szolgáló ArcView programjuknak 1992–2000 között több verziója látott napvilágot. A 3.3 verzió után a fejlesz­tés leállt, és teljesen új szoftver­rend­szerre tértek át. Bár az ArcView programot kis mérete, egyszerű kezelése és számos egyéb kedvező tulajdonsága miatt mind a mai napig világszerte számos helyen használják, lassan végleg elavulttá válik. Helyét főként az ESRI ArcGIS szoftverrendszere, illetve a közösségi fejlesztésű, ingyenes QGIS veszi át.

Az Avenue az ArcView saját makró­nyelve, amelynek segítségével szinte korlátlanul testreszabható a program kezelőfelülete, és egyedi célszoftverek készíthetők speciális térinformatikai feladatok támogatására. Az ArcView szoftverrel együtt ez a nyelv is eltűnik. Az ESRI későbbi fejlesztései a Visual Basic, a Python illetve az EML nyelveket támogatják.

CORINE Land Cover

A CORINE Land Cover (CLC) projekt célja, hogy elsődlegesen űrfelvételek alapján, egységes szempontok szerint, azonos módszerekkel felszínborítási térképet készítsen egész Európa terüle­tére, és ezt a térképet meghatározott időközönként frissítve kövesse a felszín­borításban bekövetkező változásokat. A CLC adatbázis segíti az összehangolt európai környezeti politika kialakítását, különösen a környezeti folyamatok modellezése, a regionális tervezés,a tájgazdálkodás és a vidékfejlesztés területén. A részletes képes ismertetőt PDF formátumban tekintheti meg.

Visual Basic programnyelv

 

A Microsoft Office csomag részét képező Visual Basic for Application (VBA) nyelven számos makrót írtam, többnyire saját céljaimra a Word szöveg­szerkesztő programhoz szövegfeldolgozási feladatokra, illetve az Excel táblázatkezelő programhoz adatkezelésre.

Az Excel táblázatkezelő szoftverhez társított VBA nyelven készítettem a Tertia Kiadó első könyvforgalmazási nyilvántartását. Ugyancsak az Excelben működik a Forma-TEK Bt. speciális raktár­kezelő programja, amelyre azért volt szükség, mert a kereskedelemben kapható raktári programok egyike sem volt alkalmas a cég egyedi munkamódszereinek támogatására. Ezt a programot egy könnyű, hordozható netszámítógépen használják, ezért a kezelőfelületet úgy alakítottam ki, hogy kizárólag érintőképernyős adatbevitellel is kényelmesen használható legyen.

A FÖMI számára az ArcGIS szoftvercsomaghoz tartozó VBA verzióban készítettem el a Valida programot, ami űrfelvételek feldolgozása során létre­hozott különféle térinformatikai pontadatbázisok feltöltésére és szerkesz­tésére szolgál. A pontok jellemzéséhez használt kategóriarendszer szabadon változ­tatható, szerkeszthető.

Visual Basic for Applications (VBA)

A Visual Basic a Microsoft által fejlesz­tett programnyelv, illetve fejlesztői környezet. Ennek egyes szoftverekbe beépített változata a VBA. Elsősorban a Microsoft programokban (Word, Excel) találkozhatunk vele, de más gyártók is használták belső programnyelvként.

A VBA segítségével számottevően kibővíthetők az alapszoftver lehető­ségei. Kis célprogramokat lehet írni a bonyolult és gyakran ismétlődő műveletsorok automatikus elvégzésére. De alkalmas olyan nagyobb program­rendszer fejlesztésére is, amely műkö­dése közben az alapszoftver (pl. Word) szolgáltatásait használja.

  © fotók: Büttner György, Fehér Sándor, Tóth Lajos Impresszum © 2010–2024 Taracsák Gábor
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja