szoftverfejlesztés  –  szoftver súgó készítés  –  kiadványszerkesztés  –  szöveggondozás  –  szakillusztrációk  –  nyomdai előkészítés  –  képfeldolgozás  –  szövegfeldolgozás  –  összetett feladatok
Taracsák Gábor honlapja
  Kezdőlap | Bemutatkozás | Munkafilozófiám | Szoftverfejlesztés | Súgó készítés | Kiadványszerkesztés | Referenciák | Csillagászat |
Vissza a referenciákhoz


Kapcsolódó téma


CAPI szoftver
  keretrendszereKépek ezen a lapon


Kezelőablak
Hibadokumentum
Terepi adatlap
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

REFERENCIÁK – szoftverfejlesztés, AvenueCAPrint térképnyomtató program

A CAPrint program a romániai területalapú mezőgazdasági támogatások kifizetésének ellenőrzéséhez készült szoftverrendszer önálló nyomtató modulja. Az ellenőrzés a CAPI szoftver segítségével történik. A speciálisan kiképzett szakértők, az interpretátorok a CAPI szoftver segítségével, űrfelvételek alapján megvizsgálják, hogy a gazda által közölt adatok összhangban vannak-e az űrfelvételen megfigyelhető látvánnyal és bizonyos országos adatbázisok adataival. Ha olyan ellentmondást, hibát észlel­nek, ami az eredeti helyszínen tisztázható, akkor terepi ellenőrzést javasolnak. Egyéb problémák esetén pedig hibásnak minősíthetik a kérelmet.

A problémás kérelmekről A3 méretű térképes hibadokumentumot kell nyomtatni, amit az ellentmondások tisztázása során használnak fel. A központi szerveren időről időre összegyűjtik a nyomtatandó fizikai blokkok adatait, és ezeket szétosztják a nyomtatást végző számítógépek között. A CAPrint program megkeresi és letölti az adott számítógép részére előkészített adatcsomagot, összeállítja a szükséges nyomatokat, és azokat PDF formá­tumban lemezre menti. A teljes munkafolyamatról részletes jegyzőkönyvet és munkaadatbázist vezet. Egy adatcsomag feldolgozása után a kész PDF állományokat és a munkafolyamat dokumentumait feltölti a központi szerverre. A PDF hibadokumentumok tényleges papírra nyomtatását már nagy teljesít­ményű színes nyomtatókkal végzik.

Avenue

Az Avenue az ESRI (Environmental Systems Research Institute) által fejlesztett ArcView szoftver saját makrónyelve, amelynek segítségével szinte korlátlanul testreszabható a program kezelőfelülete, és egyedi célszoftverek készíthetők speciális feladatok támogatására. Az ArcView fejlesztés 2002-es leállása óta egyre kevesebben használják.

Fizikai blokk

Olyan egybefüggő, főként mező­gazda­sági célokra használt terület, ami egy vagy több földművelési parcellát tartalmaz. Határait időben hosszú távon állandó, és az űrfelvételeken jól látható tereptárgyak (út, vasút, vízfelület, erdő, stb.) alkotják. A számítógépes mező­gazda­sági nyilvántartásnak az egyedi azonosító­számmal ellátott fizikai blokkok a területi alapegységei.

A CAPrint program kezelőablaka. A felső szöveg­ablak­ban láthatók a munkafolyamat részletei, a program által adott információk és hibaüzenetek. A felhasználó kivá­lasztja a nyomtatandó hibadokumentumok típusát, majd gombnyomással elindítja a következő adatcsomag letöl­tését és nyomtatását.

 

A feldolgozás pillanatnyi állása a folyamatjelzőn és az információs keretben is követhető. Emellett megjelenik a nyomtatás alatt álló blokk azonosítója és a már elkészült térképállományok száma is. A program az adathiány vagy más ok miatt nem nyomtatható blokkokat átlépi, és csak végzetes hiba esetén áll le.


CAPI hibadokumentum. Ezt olyan esetben kell készí­teni, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kérelem nem támogatható, vagy a jogossága nem dönthető el. A  CAPrint program a dokumentum szöveges adatait és térképi részét is automatikusan állítja össze. Ehhez űrfelvételeket és egyéb térinformatikai adat­forrásokat, valamint a feldolgozandó fizikai blokkhoz a CAPI prog­rammal kitöltött adatállományokat használja fel.

 

Feltölti a dokumentum fejlécét a szükséges infor­máci­ókkal. A fizikai blokk méretéhez igazodva automatikusan meg­határozza a térkép optimális léptékét, és annak megfelelően betölti a háttér űrfelvételt. Megfelelő szín­kódolással felrajzolja és feliratozza a parcellákat, adataikat pedig beírja a lap alján lévő táblázatba. A  táblázatban különféle háttérszínnel emeli ki a prob­lémás parcellák sorait.


Terepi adatlap olyan esetben készül, amikor a CAPI programmal dolgozó interpretátor valami kérdést a rendelkezésre álló adatok alapján nem tud eldönteni, de feltételezi, hogy a szükséges információ a helyszínen megállapítható.

 

A  CAPrint program ezt a dokumentumot is teljesen automatikusan állítja össze. A lap alján zöld háttér­színnel kiemelt kérdőívet kell a terepi ellenőrnek a helyszínen kitöltenie. Ennek a legfelső sorában szere­pel­nek a megválaszolandó kérdések.


  © 2010–2020 Taracsák Gábor Impresszum  
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja