szoftverfejlesztés  –  szoftver súgó készítés  –  kiadványszerkesztés  –  szöveggondozás  –  szakillusztrációk  –  nyomdai előkészítés  –  képfeldolgozás  –  szövegfeldolgozás  –  összetett feladatok
Taracsák Gábor honlapja
  Kezdőlap | Bemutatkozás | Munkafilozófiám | Szoftverfejlesztés | Súgó készítés | Kiadványszerkesztés | Referenciák | Csillagászat |
Vissza a referenciákhoz


Képek ezen a lapon


Felhasználó országok
InterChange képernyő
LUCAS képnéző
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

REFERENCIÁK – szoftverfejlesztés, AvenueCLC2006 szoftvercsomag

Az CLC2006 szoftvercsomag a felszínborításban bekövetkezett hosszú távú változások meghatározását és a változásokat tartalmazó digitális térképi adatbázis létrehozását támogatta. Emellett lehetőséget adott a korábbi felszínborítási térkép esetleges hibáinak javítására is. Az ArcView térinfor­matikai szoftver saját makrónyelvén, az Avenue programnyelven megírt program, ami IBM PC számítógépen, többféle Windows operációs rendszer alatt is használható volt.

Magyarországon az 1990-es évek végén indult a CORINE felszínborítási térképek időszakos felújítása, és egyben a felbontás 1:100 000-ről 1:50 000 méretarányra való javítása. A változásvizsgálathoz először létre kellett hozni a 2000 körüli állapotnak megfelelő felszínborítási térképet. Ennek segítésére készítettem az InterView programot. A változások térképezése pedig a CLC2006 szoftvercsomag elődjével, a CLC2000 szoftvercsomaggal folyt. Ennek fejlesztését Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) megbízásából végeztem.

A CORINE feladatot szervező EU intézmény a 2000. évi változás­vizsgálathoz egy önálló célszoftvert szándékozott íratni, ezt azonban a megbízott feljesztő cég nem fejezte be. Ezért a munkában részt vevő országok vagy saját megoldásokhoz folyamodtak, vagy a FÖMI által ingyenes használatra felajánlott CLC2000 szoftvercsomagot vették igénybe. A CLC2000 csomagot használó országok a következők voltak: Ausztria, Bulgária, Ciprus, Észtország, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lichtenstein, Litvánia, Magyarország, Portugália, Románia, Szerbia-Montenegró és Szlovénia. A nemzetközi felhasználás miatt a szoftver és a dokumentáció nyelve angol.

A szoftverről 2002-ben a Prágában rendezett EARSeL Szimpozionon előadás is elhangzott, aminek a nyomtatott változatát PDF formátumban nyithatja meg. Magyarországon a hivatalos európai követelményeknél jobb minőségű adatbázis létrehozása volt a cél, ezért a szoftvercsomagnak megcsi­náltam a speciális hazai módszertanhoz igazított változatát is.

A második változásvizsgálat és térképezés 2006-ban indult. Ehhez CLC2006 szoftvercsomag néven elkészítettem a korábbi rendszer jelentősen továbbfejlesztett és kibővített változatát. Ez már piaci termékként indult, a fejlesztés anyagi hátterét az MLOG Kft. biztosította, és a szoftver terjesztését is ez a vállalkozás végezte. A teljes szoftvercsomagot 15 ország vásárolta meg, kettő pedig csak az ellenőrző modult. A szoftvercsomag négy programból állt:

 • InterPrepare – ezzel a programmal lehetett a munka megkezdéséhez szükséges könyvtárszerkezetet kialakítani, valamint az űrfelvételeket és egyéb forrásállományokat összegyűjteni, illetve előkészíteni.
 • InterChange – a rendszer fő része, a korábbi időpontú CLC2000 felszínborítási térkép javítását és a változás adatbázis létrehozását támogatta.
 • InterCheck – a végeredmény szakmai ellenőrzését segítő program. Az európai szintű ellenőrzést végző szakértők mindegyik országban ezt használták.
 • LUCAS képnéző – az interpretátorok döntéseihez adott háttérinformációkat. Megjelenítette az adott országra készített LUCAS pontadatbázis kiválaszott pontjának adatait és terepi fényképeit. Ez egy Delphi nyelven készült, önálló program, ami az InterChange, illetve az InterCheck programokkal a Windows operációs rendszer dinamikus adatcsere (DDE) szolgáltatásán keresztül tud kapcsolatot tartani.

Az ArcView szoftver fejlesztését az ESRI 2002-ben leállította. Ezután már egyre kevesebben használták, és néhány év alatt szinte elfeledetté vált. Ezért az Avenue makrónyelven futó programok továbbfejlesztéséhez is más programnyelvet kellett keresni. A következő, 2012-es változásvizsgálatot támogató CLC2012 szoftvercsomagot már Delphi fejlesztőrendszerben készítettem. Ennek legutóbbi változata a CLC2018 szoftvercsomag.

CORINE Land Cover

A CORINE Land Cover (CLC) projekt célja, hogy elsődlegesen űrfelvételek alapján, egységes szempontok szerint, azonos módszerekkel felszínborítási térképet készítsen egész Európa terüle­tére, és ezt a térképet meghatározott időközönként frissítve kövesse a felszín­borításban bekövetkező változásokat. A CLC adatbázis segíti az összehangolt európai környezeti politika kialakítását, különösen a környezeti folyamatok modellezése, a regionális tervezés,a tájgazdálkodás és a vidékfejlesztés területén. A részletes képes ismertetőt PDF formátumban tekintheti meg.

Avenue

Az ESRI (Environmental Systems Research Institute) az egyik legismer­tebb szoftvergyártó a térinformatikai szoftverek területén. Földrajzi adat­bázisok szerkesztésére és megtekin­tésére szolgáló ArcView programjuknak 1992–2000 között több verziója látott napvilágot. A 3.3 verzió után a fejlesz­tés leállt, és teljesen új szoftver­rend­szerre tértek át. Bár az ArcView programot kis mérete, egyszerű kezelése és számos egyéb kedvező tulajdonsága miatt mind a mai napig világszerte számos helyen használják, lassan végleg elavulttá válik. Helyét főként az ESRI ArcGIS szoftverrendszere, illetve a közösségi fejlesztésű, ingyenes QGIS veszi át.

Az Avenue az ArcView saját makró­nyelve, amelynek segítségével szinte korlátlanul testreszabható a program kezelőfelülete, és egyedi célszoftverek készíthetők speciális térinformatikai feladatok támogatására. Az ArcView szoftverrel együtt ez a nyelv is eltűnik. Az ESRI későbbi fejlesztései a Visual Basic, a Python illetve az EML nyelveket támogatják.

LUCAS

A LUCAS (Land Use/Cover Area frame Statistical Survey) adatbázis egész Európa területén, több százezer ponton felvett részletes adatokat és fényképeket tartalmaz a felszínborításról és a terület használatának módjáról. A pontok helyét elméleti statisztikai megfontolások alapján jelölték ki. A helyszínen kitöltendő adatlapokon pedig a mezőgazdaság, a környezetvédelem és más kapcsolódó szakterületek számára fontos kérdések szerepeltek. A CLC2006 változásvizsgálatban az interpretátorok ezeket háttérinformációként használhatták a döntéseikhez.A CLC2006 szoftvercsomagot használó országok Európa térképén, és vásárlásuk időrendjében:

 • 2007
  Svédország, Luxemburg, Románia, Ausztria,
  Írország, Ciprus, Portugália, Észtország,
  Lettország (csak InterCheck), Albánia, Montenegro, Szerbia, Bosznia, Horvátoszág, Lengyelország.
 • 2008
  Magyarország, Franciaország (csak InterCheck), Norvégia.
 • 2009
  Svájc.

Az InterChange program munkaképernyője az inter­pretátor számára két szomszédos ablakban megjeleníti a 2000 körüli és a 2006 körüli időpontú űrfelvételt, és kényelmes eszközöket ad a változás térkép elkészí­téséhez. A sárga vonalak a korábbi időpontú, CLC2000 adatbázis azonos felszínborítási kategóriához tartozó területeit, poligonjait veszik körül, bennük a sárga szám a terület kategóriakódja. A bíbor színű körvonal egy változás területet határol, benne a korábbi és a pillanatnyi felszínborítás kategóriakódja.

 

Amennyiben szükséges, a régi felszínborítási térképet is lehet javítani. A változásvizsgálat során a szakértő a képernyőn egérrel körülrajzolja a megváltozott felszín­borítású területeket, majd egy adatbeviteli ablakban megadja a szükséges térképi adatokat. A program az adatok szerkesztése közben és azok beírásakor figyeli az interpretálásra előírt feltételeket és figyelmezteti az interpretátort az esetleges hibákra. A munkát részletes angol nyelvű súgó, helyzetérzékeny súgó és kinyom­tatható felhasználói kézikönyv segítette.


A LUCAS képnéző program az interpretátor által a képernyőn kiválaszott LUCAS adatfelvételi pont alapvető jellemzőit és a négy fő világtáj irányában felvett terepi felvételeket jeleníti meg.

 

Minthogy LUCAS adatfelvétel 2000-ben és 2006-ban is történt, lehet választani, hogy a program melyik adat­bázist használja. A terepi felvételek bármelyike a Zoom image lapon felnagyítva is tanulmányozható.


  © 2010–2020 Taracsák Gábor Impresszum  
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja