szoftverfejlesztés  –  szoftver súgó készítés  –  kiadványszerkesztés  –  szöveggondozás  –  szakillusztrációk  –  nyomdai előkészítés  –  képfeldolgozás  –  szövegfeldolgozás  –  összetett feladatok
Taracsák Gábor honlapja
  Kezdőlap | Bemutatkozás | Munkafilozófiám | Szoftverfejlesztés | Súgó készítés | Kiadványszerkesztés | Referenciák | Csillagászat |

A munkáról


A jól végzett munka
Munkavállalási elveim


Legkedvesebb
munkáim


Csillagászati évkönyv
  1990–2007

CLC2006
  Szoftvercsomag

CLC2012
  Szoftvercsomag

Fizikus Klub honlapLevél küldése
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
 
Vissza a lap elejére
 

MUNKAFILOZÓFIÁM

dolgozni csak pontosan,
szépen, / ahogy a csillag
megy az égen, /
úgy érdemes.
József Attila

A jól végzett munka

 

Biztos vagyok benne, hogy a képen látható svájci műemlék parasztház gazdája örömmmel és élvezettel tartja rendben a portáját, és természetes dolog a számára, hogy még a száradó tűzifa hasábokat is az esztétikus rend részeként helyezi el. De abban is biztos vagyok, hogy munkájának eredménye – ez az egyszerűségében is szép látvány – jó érzéssel tölt el minden ép lelkű embert, aki rátekint. A jól végzett munka örömet, elégedettséget ad az elvégzőjének és a haszonélvezőjének is.

A megélhetésért végzett munka esetében persze a fizetség sem lehet teljesen mellékes. Az alkotót hiába tölti el a jól végzett munka öröme, ennek csekély a vásárlóereje a boltokban. Az elemi igazságérzet is úgy kívánja, hogy egy tevékenységért kapott fizetség a lehetőségekhez mérten tükrözze az eredmény értékét, és arányban legyen mások hasonló színvonalú teljesít­ményének díjazásával.

Egy munka értékének meghatározására azonban nem mindig állnak rendelkezésre egyetemes érvényű szabályok. Ilyenkor a csalódások, viták, nézeteltérések oka látszólag a díjazás, ez azonban többnyire egy mélyebben rejlő konfliktus megjelenése a felszínen: a megbízó és a munkát elvégző személy igényszintje jelentősen eltér egymástól. Az a gyakoribb eset, hogy a megbízó nincs megelégedve az eredmény minőségével, színvonalával, de előfordul, hogy a munkavállaló állítja túl magasra a mércét, amit a megbízó nem értékel, vagy értékel ugyan, de nincsenek anyagi lehetőségei a minőségi többlet megfizetésére. Ezért egy feladat kiadásakor – elvállalásakor nagyon fontos a minőségi elvárások minél pontosabb egyeztetése.

Határozott véleményem, hogy egy bizonyos szint alatt sem takarékos­ságból, sem a sürgősség ürügyén nem szabad engedményeket tenni a minőség rovására. Akkor vagyok elégedett saját munkámmal (is), ha a maga kate­góriájában befejezettnek, kerek egésznek tekinthető; minden részlete a szükséges mértékig kidolgozott; a megjelenése tetszetős, látható jellemzői harmonikusak, esztétikusak; és azok is elégedettek az eredménnyel, akik számára készült. Természetesen mindezeknek a szempontoknak az érvénye­sítése több időt és energiát igényel, mintha csak a feladat lényegének minél gyorsabb megvalósítására törekednék. Ezért akkor vállalok el szívesen egy munkát, ha a minőség is fontos...

  

József Attila
Ne légy szeles ...

Ne légy szeles.
Bár a munkádon más keres –
dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes.

A mottó József Attila egyik legrövidebb költeményéből származik. Ennek ellenére valószínűleg nagyon kevesen ismerik a teljes verset. Pedig e néhány sor igazi varázsa abban rejlik, ahogyan a költő az emberi munkát a második sor lehangoló, földhözragadt, hétköznapi valóságából a csillagok közé emeli.

A „létező szocializmus” idején gyakran hallhattuk, olvashattuk az idézett jel­mondatot. Talán túlságosan is gyakran – fényét megkoptatva, igazságát lejáratva. Ez lehet az egyik oka annak, hogy a rendszerváltás óta szinte alig találkozunk vele. A másik ok érték­rendünk válsága, ami minden dolgot csak pénzben kifejezve tud besorolni. Ha József Attila korunkban élne, lehet­séges, hogy választania kellene: elveit megtartva szegényen él, vagy másként írja meg ezt a verset, valahogy így:

 

Légy sikeres ...

Légy sikeres.
Bár a munkádon más keres –
dolgozni csak látványosan, gyorsan,
ha meg akarsz élni ebben a korban,
úgy érdemes.

Én azonban inkább az eredeti verset választom, amely szerint még a fárasztó, unalmas vagy piszkos munka is adhat örömöt, ha nem – vagy nem csupán – a fizetségért, a megélhetés kényszeréből végezzük, hanem biztosak lehetünk abban, hogy van értelme, hogy mások javát szolgálja. Elégedett­séggel tölthet el bennünket, ha azt érezzük, hogy sikerült a képes­sége­ink­nek és az elvárásoknak megfelelő színvonalon megoldani egy feladatot.

 

Munkavállalási elveim

  • Csak olyan feladatot vállalok, amit képességeim és korábbi tapasztalataim alapján megfelelő színvonalon el tudok végezni.
  • A minőségi elvárásokban egy általam minimálisan elfogadhatónak tartott szint alá a megbizó határozott kívánságára sem megyek.
  • Törekszem arra, hogy betartható határidőket vállaljak, és – ha váratlan, súlyos akadály nem lép fel – a vállalt határidőket be is tartom.
  • Ha feladat jellege úgy kívánja, a végrehajtás során a szükséges gyakorisággal egyeztetek a megbízóval, és igyekszem rugalmasan alkalmazkodni az elvárások alakulásához.
  • A különböző típusú megbízásokhoz saját „minőségbiztosítási rendszert” alakítottam ki, amellyel munka közben részleteiben, átadás előtt pedig egészében is ellenőrzöm az eredményt.
  • Munkám eredményéért felelősséget vállalalok: ha a gondos kivitelezés ellenére az átadás után mégis hibára derül fény, azt a lehető legrövidebb időn belül javítom.
  © fotók: Büttner György, Fehér Sándor, Tóth Lajos Impresszum © 2010–2020 Taracsák Gábor
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja